Jeden z trzech renderingów wykonanych dla Pracowni Projektowej EKSPO w Krakowie