Renderingi wykonane na potrzeby konkursu, projekt: www.biurokr.com