Renderingi ogrodu w podkrakowskiej miejscowości,  projekt: Maria Gołębiowska.

Inne ujęcia: