Renderowany widok z lotu ptaka na projektowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.