Renderingi elementów stoisk handlowych: tzw. wózek i gondola. Inwestor prywatny.