Projekt i skład DTP broszury informacyjnej oprogramowania GstarCAD.